Contactati-ne la telefon: Mobil: 0725 482 402
sau la adresa de email contact@salonbonton.ro

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Noi respectăm cu stricteţe confidenţialitatea datelor clienţilor şi ne angajăm să nu transmitem datele personale ale clienţilor către terţi şi să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) şi pentru informări comerciale cu privire la acest site.
Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail sau telefonul unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastrã de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comertului electronic, SC R&C Profesional Exim SRL are obligaţia de a administra în conditii de sigurantă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră sau o altă persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera şi livra comenzile efectuate de dumneavoastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată prin poştă pe adresa societăţii noastre.

Dreptul de a vă modifica şi şterge datele deţinute de www.salonbonton.ro

www.salonbonton.ro conferă dreptul utilizatorului de a modifica datele de contact pe care le-a înregistrat, unele aspecte de care este interesat. De asemenea, puteţi să ne solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră oricând.

Securitatea datelor
Pentru confidenţialitatea şi securitatea datelor dumneavoastră, înregistrarea şi autentificarea pe
www.salonbonton.ro implică introducerea numelui, telefonului si email-ului.

Feedback
Noi oferim posibilitatea utilizatorilor site-ului de a trimite comentarii, întrebări şi sugestii. Orice informaţie care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ţinând cont de dreptul la confidenţialitate şi la imagine al persoanelor.

Modificări ale politicii de confidenţialitate
Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidenţialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informaţii pe care le colectăm şi modul în care le utilizăm. Dacă aveţi întrebări cu privire la politica noastră de confidenţialitate, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa
profesionalprofesional@yahoo.com

Vă mulţumim!

Vă rugăm așteptați...

Abonează-te la Newsletter!

Abonează-te la Newsletter și câștigă un masaj terapeutic de 30 de minute. Află ultimele noutăți cu privire la îngrijirea ta corporală.